ANMÄLAN

Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet gör en ny gemensam satsning på långsiktig hållbarhet i näringslivet – konferensen Hållbart Näringsliv.

Här skapar vi en ny och central mötesplats där vi fokuserar på de svenska storbolagens affärsstrategiska hållbarhetsarbete, dess utmaningar och de frågor som blir relevanta att förhålla sig till de kommande åren. Vi tar även avstamp i den nya rankning av storbolag som genomförs under 2018 – vilket innebär att agendan blir konkret, framåtlutad och lösningsorienterad.  

Ur programmet: 

 • Konsten att mäta och värdera affärsmässig hållbarhet
 • Styrelsens nya roll och ansvar
 • Investerarna har vaknat – här är deras nya krav
 • Så integrerar du de globala målen i affärsstrategin
 • Affärsstrategi: Bolagen som ligger i framkant
 • Hållbarhet som affärsdrivare på en global marknad
 • Digitalisering och AI som verktyg


Tid och plats 

Datum: tisdag 27 november
Tid: kl 8.30–17.00
Var: Grand Hotel, Stockholm

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som arbetar på ett större eller medelstort företag. Du fattar strategiska beslut kring bolagets hållbara utveckling och investeringar på ledningsnivå. 

 Anmälan

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

Priskategori

5 900 kr + MOMS (t.o.m. 1 oktober).  Anmälan >> 
Early bird erbjudande. För dig som arbetar i privat sektor.

3 900 kr + MOMS.  Anmälan >>                                             
För dig i offentlig sektor / frivilligsektorn.

29 000 kr + MOMS.  Anmälan >>
Mötespaket: 3 st biljetter + utställarplats + marknadsföring 

  Program

  Frukostseminarier

  Partnerskap mot de globala målen

  Hur samarbetar vi för att nå de globala målen? Vilka är utmaningarna, var ligger affären? Detta seminarium tar avstamp i FN:s globala mål om partnerskap. Lyssna till Vattenfalls erfarenheter från projekten Hybrit och CemZero som tillsammans har potential att reducera Sveriges totala utsläpp av koldioxid med 15 procent.

  Partner:
  Vattenfall

  Inledning

  Välkommen till årets viktigaste dag!

  Dagens arrangörer och moderatorer öppnar konferensen och presenterar agendan.

  Moderator: 

  • Lotta Edling, Dagens industri
  • Mikael Salo, Aktuell Hållbarhet

  Utblick: Så förändras spelplanen för näringslivet

  En accelererande klimatförändring börjar göra avtryck i företagens årsbokslut. Nya globala mål och andra hållbarhetsutmaningar förändrar snabbt spelplanen för näringslivet. Här ges en initierad omvärldsspaning kring vad som sker och hur det påverkar näringslivet.

  • Filipo Veglio, managing director, WBCSD

   Regeringens nya ambitioner för hållbart företagande

   Den nya regeringen berättar vilka krav som kommer att ställas på företagens hållbarhetsarbete under den kommande mandatperioden. Hör också hur regeringen vill driva hållbarhetsfrågorna och arbeta ihop med näringslivet. 

   • Jakob Kiefer, regeringens CSR-ambassadör

   Paus

   Konsten att värdera hållbarhet - möt Sveriges mest hållbara bolag

   Företagets hållbarhetsarbete skapar en rad olika värden och för första gången har Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet tillsammans med Lunds universitet mätt och värderat de svenska börsbolagens hållbarhetsarbete. Hör hur rankningen tagits fram och möt Sveriges mest hållbara företag. 

   • Susanne Arvidsson, docent, Lunds universitet

   Trenderna: Skatt, #metoo och krävande ägare - här är vd:ns nya utmaningar

   Minskade klimatutsläpp är i dag en hygienfaktor för de flesta företag. Men ständigt blåser nya hållbarhetsutmaningar upp i horisonten. Möt den initierade vd-panelen som diskuterar de framtida utmaningarna och hur dessa ska lösas.

   • Anna Ryott, vice vd på Norrsken Foundation och ordförande på Summa Equity
   • Lauri Rosendahl, vd på Nasdaq Nordic
   • Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB

   Styrning: Så organiseras hållbarhetsarbetet bäst

   Är det dags att ta bort hållbarhetsavdelningen och integrera frågorna i hela organisationen? Och vem är det som har den verkliga hållbarhetsmakten – vd:n eller styrelsen? Fyra hållbarhets- och organisationsexperter ger sin bild i fem högaktuella organisationsfrågor.

   • Jens Henriksson, vd Folksam
   • Sussi Kvart, ledamot i Styrelseakademien
   • Tommy Borglund, universitetslektor, Handelsskolan Örebro universitet               
   • Erik Belfrage, ordförande Global Compact Sverige

   Lunch

   Så integrerar du de globala målen i affärsstrategin

   Hur kan partnerskap över gränserna skapa affärsnytta, bekämpa klimatförändringar och minska fattigdom? Lyssna på nytänkande case från näringslivet om hur starka aktörer jobbar med de globala målen i sin affärsstrategi.

   • Kaj Törek, informations- och hållbarhetschef, Max Burger 
   • Karin Stenmar, chef hållbarhet Folksamgruppen 
   • Linda Andersson, policy och påverkan, Vi-skogen 
   • Louise König, moderator  

   Partner: Vi-skogen

   Cirkulär ekonomi - hur maximerar du affärsnyttan när samhällsomställningen tar fart?

   Seminariet inleds med en omvärldsanalys där du får ta del av det senaste inom cirkulär ekonomi. Vad är nytt och var finns möjligheterna? Lyssna till konkreta exempel från industri, bygg- och fastighetsbranschen och ta med dig insikter om hur du själv kan skapa innovation och affärsnytta inom din verksamhet. 

   • Alastair Carruth, expert inom cirkulär ekonomi, Sweco 
   • Anna Joelsson, teknologie doktor i energisystem, Sweco 
   • Moderator: Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef Sweco

   Partner: Sweco

   Hållbar affärsutveckling efter kundernas behov

   Kraven på att tillhandahålla hållbara produkter och tjänster ökar. Energibranschen är inget undantag. Med målet om en helt förnybar energiproduktion och kundernas ändrade vanor följer utmaningen, men även möjligheten, att utveckla affärer som skapar både företags- och samhällsnytta. Detta seminarium sätter fokus på samspelet mellan energibolaget och kunden och hur Skellefteå Kraft arbetar för att möjliggöra omställningen. 

   • Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft

   Partner: Skellefteå Kraft

   Parallella seminarier

   Nya krav från ägarna - så kommer de att se ut

   Hållbarhetskraven från investerare och ägare ökar konstant. Möt experterna och hör dem berätta hur de ser på utvecklingen och vad ägare kommer att förvänta sig av sina bolag de närmaste åren.

   • Anna Ryott, ordförande på Summa Equity
   • Magnus Emfel, WWF 
   • Maria Mähl, Head of Nordics, Arabesque

   Lokalbyte

   Parallella seminarier

   Digitala möjligheter för hållbara affärsmodeller

   Blockchain, big data, artificiell intelligens, internet of things och femtech. Aldrig tidigare har det funnits så många digitala verktyg för att skapa nya lönsamma och hållbara affärsmodeller. 

   • Fredrik Heintz, lektor och AI-expert
   • Christian Landgren, vd på iTeam
   • Maria Gårdlund, vd på Sweco IT

   3D- teknik och tjänstefiering för hållbara affärsmodeller

   Tjänstefiering och additiv tillverkning. Den tid när material och råvaror var billiga och obegränsade är ohjälpligen förbi. Den som vill tjäna pengar i framtiden behöver se över och optimera sina affärsmodeller och resursflöden. På detta pass blir det fokus på tjänstefiering och resurssmart produktion med hjälp av additiv tillverkning och 3D-teknik.

   Partner: HP

   Hållbarhet som affärsdrivare på en global marknad

   Kan man se att företag som arbetar med hållbarhet är mer framgångsrika än andra? Lyssna till ett samtal om kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet, globala konsumenttrender och hur attraktionskraften i klimatsmarta innovationer kan användas som en verklig affärsdrivare.

   • Petra Einarsson, vd Billerud korsnäs

   Partner: Billerud Korsnäs

   Så skapas engagemang av ditt hållbarhetsarbete

   Kunders intresse för, och kanske framförallt krav på, företags hållbarhetsarbete är sedan länge ett faktum för de flesta företag. Nära hälften av alla svenska företag upplever dessutom ett ökat tryck från medarbetarna när det gäller hållbarhetsfrågor, enligt en färsk rapport från PwC. Hör tre av Sveriges största företag berätta om hur hållbarhet blivit en integrerad del av affärsstrategin, och hur ett engagerande hållbarhetsarbete kan öka affärsvärde och stärka varumärket bland kunder och medarbetare. 

   • Daniel Stattin rådgivare, PWC 
   • Linda Nyberg, marknad- och kommunikationschef, Apoteket
   • Felicia Reuterswärd, sustainability manager, H&M Sweden
   • Sofia Skog, chef finansiering och partnerskap, Rädda Barnen 

   Partner: Rädda barnen

   Paus

   Innovation och hållbar förnyelse - en strategisk utmaning för styrelsen.

   Innovations- och hållbarhetsfrågor är många gånger avgörande för ett företags fortlevnad och väntas öka i betydelse framöver. Att hantera båda kan vara svårt då innovation hänger ihop med risk och hållbarhet med ansvarstagande. Utmaningen framöver ligger därmed i att få styrelsen att både vara innovationsdriven och agera hållbart. Vad krävs, vad gör de styrelser som lyckas och vad finns det för barriärer? Vilka exempel på verktyg och metoder för innovativt och hållbarhetsfrämjande styrelsearbete finns att tillgå? 

   Partner: Vinnova

   Parallella seminarier

   Obligatorisk hållbarhetsredovisning - så ökar vd:s ansvar

   Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning innebär ökade krav på ledningen att sätta sig in i hållbarhetsfrågorna. Redan nu kommer dessutom indikationer från ägare att kraven bör vässas ytterligare. Aktuell Hållbarhet har granskat hur företagen tagit till sig den nya lagen och hur den påverkat årsredovisningarna. 

    Lokalbyte

    Cirkulära affärsmodeller - så händer det

    Ökad lönsamhet och minskad miljöpåverkan. Allt fler företag vittnar om vinsterna med cirkulära affärsmodeller. Hör Sveriges främsta experter och pionjärer berätta hur den cirkulära omställningen och hur den kan ske också på ditt företag. 

    • Anders Wijkman, ordförande för Återvinningsindustrierna och nätverket Circular Sweden
    • Ola Degerfors, vd och grundare på Hygglo

    Vad kännetecknar en hållbar ledare?

    Ledare som prisats för sitt hållbara ledarskap delar med sig av sina erfarenheter. Vad kännetecknar ledare som bidrar till en positiv transformation av samhället och samtidigt driver lönsamma verksamheter?

    Så kan AI och big data förbättra företagens arbete med social hållbarhet

    Georg Kell har varit med och grundat UN Global Compact och arbetar i dag med att utveckla AI och big data för att mäta företags arbete med social hållbarhet och mänskliga rättigheter. Områden som enligt Georg Kell länge har varit svaga länkar för företag som vill vara hållbara. 

    • Georg Kell, fd CEO på UN Global Compact och ordförande på Arabesque.

    Mingel

    Bekräftade talare

    Anna Ryott
    Vice vd, Norrsken Foundation

    Läs mer

    Georg Kell
    Ordförande, Arabesque

    Läs mer

    Maria Gårdlund
    Vd och seniorkonsult, Sweco

    Läs mer

    Lauri Rosendahl
    VD, Nasdaq Nordic

    Läs mer

    Andreas Gyllenhammar
    Sustainability Manager, Sweco

    Läs mer

    Karin Stenmar
    Chef Hållbarhet, Folksamgruppen

    Läs mer

    Filipo Veglio
    Managing director, WBCSD

    Läs mer

    Kaj Törek
    Informations- och hållbarhetschef, Max Hamburgerrestauranger

    Läs mer

    Felicia Reuterswärd
    Sustainable manager, H&M Sweden

    Läs mer

    Louise Köning
    Hållbarhetschef

    Läs mer

    Anna Joelsson
    Teknologie doktor i energisystem, Sweco

    Läs mer

    Linda Andersson
    Policy och Påverkan, Vi-skogen

    Läs mer

    Alastair Carruth
    Expert inom cirkulär ekonomi, Sweco

    Läs mer

    Linda Nyberg
    marknad- och kommunikationschef, Apoteket

    Läs mer

    Bli partner – en affärsmöjlighet för ditt företag

    Ta chansen att delta som partner och utställare och träffa alla deltagare under Hållbart Näringsliv. Som partner kan ditt företag/organisation på ett tydligt sätt presentera er kompetens, era produkter, era verktyg eller goda exempel för besökarna. Läs mer om våra partnerpaket här, eller kontakta partneransvarig Norah Miller eller Jenny Elmqvist för att höra mer om dina möjligheter att bidra till långsiktig hållbarhet i näringslivet.  

    Kontakta oss

    Susanna Ullman
    susanna.ullman@bbm.bonnier.se

    Projektledare
    +46 72 562 64 71

    Daniel Boman
    daniel.boman@bbm.bonnier.se

    Programproducent
    +46 72 202 64 71 

    Jon Röhne
    jon.rohne@aktuellhallbarhet.se

    Programproducent
    +46 72 544 64 71

    Norah Miller
    norah.miller@bbm.bonnier.se

    Partneransvarig
    +46 73 852 19 61

    Catrin Offerman
    catrin.offerman@aktuellhallbarhet.se

    Partner-/programproducent,
    +46 70 191 94 00

    Jenny Elmqvist
    jenny.elmqvist@bbm.bonnier.se

    Partneransvarig,
    +46 70 090 37 69

    Nyheter och beslutsunderlag – direkt i din inkorg

    Signa upp dig på vårt nyhetsbrev. Varje tisdag får du de viktigaste och mest lästa nyheterna om hållbarhetsarbete med lönsamhetsperspektiv. Från Di och Aktuell Hållbarhets redaktioner.

    Anmäl dig här.