ANMÄLAN

Klimat- och miljörisker, mänskliga rättigheter, korruption. Inom vissa områden är svenska bolag ett föredöme, inom andra finns det stor förbättringspotential.

Det framgår av den nya stora hållbarhetsrankning som vi har tagit fram i samarbete med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Den 27 november kommer representanter från näringslivet och experter att diskutera resultaten på konferensen Hållbart Näringsliv i Stockholm.

Ur programmet:

 • Så förändras spelplanen för näringslivet
 • Konsten att mäta och värdera affärsmässig hållbarhet
 • Styrelsens nya roll och ansvar
 • Investerarna har vaknat – här är deras nya krav
 • Så integrerar du de globala målen i affärsstrategin
 • Cirkulära affärsmodeller- utmaningar och möjligheter
 • Digitalisering och AI som verktyg för långsiktig hållbarhet
 • Så jobbar bolagen som ligger i framkant

Tid och plats 

Datum: tisdag 27 november
Tid: kl 8.00–17.00
Var: Grand Hotel, Stockholm

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som arbetar på ett större eller medelstort företag. Du fattar strategiska beslut kring bolagets hållbara utveckling och investeringar på ledningsnivå. 

 Anmälan

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationerna från konferensen görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

Priskategori

6 900 kr + moms.  Anmälan >> 
För dig som arbetar i privat sektor.

3 900 kr + moms.  Anmälan >>                                             
För dig i offentlig sektor / frivilligsektorn.

29 000 kr + moms.  Anmälan >>
Mötespaket: 3 st biljetter + utställarplats + marknadsföring 

  Program

  Registrering öppnar

  Frukostseminarium

  Konferensen Hållbart Näringsliv erbjuder organisationer och intressenter att hålla egna frukostseminarium. Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna kostnadsfritt. 

  Mångfald - en förutsättning för innovation (fullbokat)

  På många svenska arbetsplatser är styrelser, chefs- och ledningsgrupper homogena när det kommer till exempelvis kön, etnicitet, funktionsvariationer och sexuell orientering. Bland annat EU-kommissionen har uppmärksammat att svenska bolag inte speglar mångfalden i det svenska samhället.

  Men att ha mångfald i fokus är en viktig pusselbit för att lyckas med innovation samt skapa framgångsrika affärer.  Lyssna till storbolag som har frågan högt på agendan och som berättar om vad ett aktivt mångfaldsarbete har betytt för deras verksamhet.

  • Daniel Antonsson, Channel & Diversity Manager, HP
  • Jessica Stark, vd Styrelseakademin Stockholm
  • Barakat B. Ghebrehawariat, VD på Demokrateam
  • Moderator: Åsa Sandberg, hållbarhets- och samhällskommunikatör, Coop

  Arrangör: HP 

  Anmäl dig till väntelista >>

  Partnerskap mot de globala målen

  Hur samarbetar vi för att nå de globala målen? Vilka är utmaningarna, var ligger affären? Detta seminarium tar avstamp i FN:s globala mål om partnerskap. Lyssna till Vattenfalls erfarenheter från projekten Hybrit och CemZero som tillsammans har potential att reducera Sveriges totala utsläpp av koldioxid med 15 procent. 

  • Mikael Nordlander, R&D Portfolio manager, Industry Decarbonisation
  • Moderator: Catrin Offerman

  Arrangör: Vattenfall

  Anmäl dig här >>

   Hållbar innovation: 3 vanliga fel och hur du undviker dem

   Alla talar om innovation och många företag behöver verkligen återuppfinna sig själva för att leva upp till kundernas allt högre förväntningar inom ekologisk och social hållbarhet. Men hur gör man för att lyckas?
   Här hör du initierade talare berätta om några vanliga fel och hur man kan undvika dem, för att maximera både hållbarhet och affärsnytta.

   • Mats Pellbäck Scharp, VP and Head of Sustainability, Ericsson
   • Kenneth Johansson, vd, InnoEnergy Scandinavia
   • Moderator: Sara Bargi, Expert Energi & Climate, New Republic 
   • Fler talare tillkommer

    Arrangör: InnoEnergy

   Anmäl dig här >>

   Cirkulär kemi – så kan ditt avfall bli nya råvaror

   Med cirkulär kemi tar vi vara på materialflöden och förhindrar emissioner som annars skulle släppas ut, förbrännas eller deponeras. 
   Välkommen till ett frukostseminarium med fokus på hur vi löser hållbarhetsutmaningarna på molekylnivå. Att skapa partnerskap kring nya affärsmodeller och arbeta med öppen innovation är exempel på förutsättningar för att åstadkomma förändring.

   • Emma Ringström, hållbarhetschef, Nouryon
   • Magnus Nydén, global chefsforskare, Nouryon
   • Malin Baltzar, chef för hållbara affärer, Stena Recycling
   • Per Holgersson, R&D-manager, Svensson
   • Sven Hermansson, forskningsledare, Södra
   • Kommentator: Anders Wijkman, ordförande Climate-KIC
   • Moderator: Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet

   Arrangör: Nouryon (AkzoNobel Specialty Chemicals)

   Anmäl dig här >>

   Välkommen till årets viktigaste dag!

   Dagens arrangörer och moderatorer öppnar konferensen och presenterar agendan.

   • Lotta Edling, utvecklingsdirektör, Dagens industri & Bonnier News
   • Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet
   • Peter Fellman, chefredaktör, Dagens industri

      Utblick: Så förändras spelplanen för näringslivet

      En accelererande klimatförändring börjar göra avtryck i företagens årsbokslut. Nya hållbarhetsutmaningar och internationella överenskommelser, som exempelvis de globala målen, förändrar snabbt spelplanen för näringslivet och skapar nya affärsmöjligheter. Här ges en initierad omvärldsspaning kring vad som sker och hur det påverkar näringslivet.

      • Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och chef för externa relationer och påverkansarbete, UNDP
      • Filipo Veglio, managing director, WBCSD

       Regeringens nya ambitioner för hållbart företagande

       Den nya regeringen berättar vilka krav som kommer att ställas på företagens hållbarhetsarbete under den kommande mandatperioden. Hör också hur regeringen vill driva frågorna och arbeta ihop med näringslivet. 

       • Jakob Kiefer, regeringens ambassadör för hållbart företagande

       Vad vi ser när vi rankar 109 börsbolags hållbarhetsprestationer

       Företagets hållbarhetsarbete skapar en rad olika värden och för första gången har Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet tillsammans med Lunds universitet mätt och värderat de svenska börsbolagens arbete. Hör hur rankningen tagits fram och vad den egentligen säger om de rankade storbolagen.

       • Susanne Arvidsson, docent, Lunds universitet

       Paus

       Strategierna bakom Sveriges mest hållbara bolag

       Företrädare för några av de högst rankade bolagen berättar om sina affärsstrategier, framgångar och utmaningar.

       Talare tillkommer

       Här är vd:ns nya utmaningar

       Minskade klimatutsläpp, jämställdhet och en väl underbyggd rapportering, är idag hygienfaktorer för de flesta företag. Men ständigt blåser nya utmaningar upp i horisonten. Möt den initierade vd-panelen som diskuterar de framtida utmaningarna och hur dessa ska lösas.

       • Lauri Rosendahl, vd på Nasdaq Nordic
        Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB
        Anders Olsson, vd, Telia Sverige
        Anna Ryott, Ordförande på Summa Equity

       Talare tillkommer

       Dags för en ny aktiebolagslag?

       Flera storföretag anser att aktiebolagslagen står i vägen för hållbart företagande. Här diskuteras om och hur aktiebolagslagen behöver förnyas för att möjliggöra och styra mot ett mer hållbart näringsliv. 

       • Sophie Nachemson-Ekwall, PhD Stockholm School of Economics, 

       Styrning: Så organiseras hållbarhetsarbetet bäst

       Är det dags att ta bort hållbarhetsavdelningen och integrera frågorna i hela organisationen? Och vem är det som har den verkliga makten – vd:n eller styrelsen? Fyra hållbarhets- och organisationsexperter ger sin bild på högaktuella organisationsfrågor.

       • Jens Henriksson, vd Folksam
       • Sussi Kvart, ledamot i Styrelseakademien
       • Tommy Borglund, universitetslektor, Handelsskolan Örebro universitet               
       • Erik Belfrage, ordförande Global Compact Sverige

       Lunch

       Parallella seminarium:
       Cirkulär ekonomi - hur maximerar du affärsnyttan när samhällsomställningen tar fart?

       Seminariet inleds med en omvärldsanalys där du får ta del av det senaste inom cirkulär ekonomi. Vad är nytt och var finns möjligheterna? Lyssna till konkreta exempel från industri, bygg- och fastighetsbranschen och ta med dig insikter om hur du själv kan skapa innovation och affärsnytta inom din verksamhet. 

       • Alastair Carruth, expert inom cirkulär ekonomi, Sweco 
       • Anna Joelsson, teknologie doktor i energisystem, Sweco 
       • Moderator: Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef Sweco
       • Fler talare tillkommer

       I samarbete med: Sweco

       Så integrerar du de globala målen i affärsstrategin

       Hur kan partnerskap över gränserna skapa affärsnytta, bekämpa klimatförändringar och minska fattigdom? Lyssna på nytänkande case från näringslivet om hur starka aktörer jobbar med de globala målen i sin affärsstrategi.

       • Kaj Török, informations- och hållbarhetschef, Max Burger 
       • Karin Stenmar, chef hållbarhet Folksamgruppen 
       • Jenny Nilsson, talesperson klimatkompensation, Vi-skogen 
       • Louise König, moderator  

       I samarbete med: Vi-skogen

       Hållbar affärsutveckling efter kundernas behov

       Kraven på att tillhandahålla hållbara produkter och tjänster ökar. Energibranschen är inget undantag. Med målet om en helt förnybar energiproduktion och kundernas ändrade vanor följer utmaningen, men även möjligheten, att utveckla affärer som skapar både företags- och samhällsnytta. Detta seminarium sätter fokus på samspelet mellan energibolaget och kunden och hur man inom energiområdet kan arbeta för att möjliggöra omställningen. 

       • Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft
       • Pontus Frohde, vd, Charge Amps
       • Jenny Larsson, vice vd, ABB
       • Sara Renström, doktorand, användarcentrerad design för hållbar utveckling
       • Moderator: Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet

       I samarbete med: Skellefteå Kraft

       Hur värderelevant och tillförlig är de svenska bolagens hållbarhetsrapportering?

       Hur hållbart är ditt bolag egentligen? Hur kan du kommunicera bolagets prestation? Finansmarknadens aktörer kräver i allt större omfattning bättre och mer relevant information till sina analyser. Samtidigt tvingar den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning cirka 1 600 bolag i Sverige att rapportera så kallad icke-finansiell information. Här analyseras och diskuteras bolagens förmåga att redovisa och rapportera relevant och tillförlitlig information. 

       • Anita Lindberg, ordförande Swesif och  ansvarig för analys och strategisk utveckling inom EGS och hållbart värdeskapande på Alfred Berg
       • Susanne Arvidsson, docent, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
       • Moderator: Mikael Salo, Aktuell Hållbarhet

       Aktuell Hållbarhet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

       Lokalbyte

       Hållbarhet och klimat som affärsdrivare på en global marknad

       Kan man se att företag som arbetar med hållbarhet är mer framgångsrika än andra? Lyssna till ett samtal om kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet, globala konsumenttrender och hur attraktionskraften i klimatsmarta innovationer kan användas som en verklig affärsdrivare.

       • Lin Lerpold, professor, Misum Handelshögskolan i Stockholm
       • Eva Karlsson, vd, Houdini Sportswear
       • Malin Ljung Eiborn, director sustainability and public affairs, Billerud Korsnäs
       • Moderator: Jenny Stiernstedt, Dagens industri

       I samarbete med: Billerud Korsnäs

       Nya affärsmodeller med hjälp av digitalisering

       Blockchain, big data, artificiell intelligens, internet of things och femtech. Aldrig tidigare har det funnits så många digitala verktyg för att skapa nya lönsamma och hållbara affärsmodeller. 

       • Fredrik Heintz, lektor och AI-expert
       • Christian Landgren, vd på iTeam
       • Maria Gårdlund, vd på Sweco IT
       • Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova
       • Moderator: MIkael Salo, Aktuell Hållbarhet

       Aktuell Hållbarhet och Dagens industri

       Tjänstefiering och 3D-teknik för hållbara affärsmodeller

       Tjänstefiering och additiv tillverkning. Den tid när material och råvaror var billiga och obegränsade är ohjälpligen förbi. Den som vill tjäna pengar i framtiden behöver se över och optimera sina affärsmodeller och resursflöden. På detta pass blir det fokus på tjänstefiering och resurssmart produktion med hjälp av additiv tillverkning och 3D-teknik.

       • Helena Nordin, Hållbarhetschef, Advania Sverige
       • Madeleine Bergrahm, Hållbarhetschef Norden, HP
       • Daniel Ljungstig, vd, 3DVerkstan Nordic
       • Moderator: Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet

       I Samarbete med: HP

       Så skapas engagemang av ditt hållbarhetsarbete

       Kunders intresse för, och kanske framförallt krav på, företags hållbarhetsarbete är sedan länge ett faktum för de flesta företag. Nära hälften av alla svenska företag upplever dessutom ett ökat tryck från medarbetarna när det gäller hållbarhetsfrågor, enligt en färsk rapport från PwC. Hör tre av Sveriges största företag berätta om hur hållbarhet blivit en integrerad del av affärsstrategin, och hur arbetet kan öka affärsvärde och stärka varumärket bland kunder och medarbetare. 

       • Daniel Stattin rådgivare, PWC 
       • Anna Augustson, hållbarhetsstrateg, Telia
       • Felicia Reuterswärd, sustainability manager, H&M Sweden
       • Sofia Skoog, chef finansiering och partnerskap, Rädda Barnen 
       • Anna Rogmark, chef för hållbarhet, juridik och HR, Apoteket
       • Moderator: Åsa Julin

       I samarbete med: Rädda barnen

       Paus

       Så kan svenska företag ta ett globalt ledarskap

       Att öka transparensen i leverantörskedjan är it-branschens viktigaste hållbarhetsfråga. Det blev tydligt när Atea, genom en omfattande analys bland nordiska it-köpare, kartlade it-branschens viktigaste hållbarhetsutmaningar.  Initiativet Atea Sustainability Focus har fått stort genomslag globalt och bland annat hyllats av årets fredspristagare Dr Mukwege. Det har också bidragit till att it-branschen accelererat arbetet för ökad transparens via sitt samarbetsorgan Responsible Business Alliance.
       Svenska företag har stora möjligheter att ta ett globalt ledarskap för en positiv utveckling av samhället, vilket samtidigt minimerar risk och skapar affärer. Här får du höra mer om hur det kan gå till.

       • Magnus Sallbring, kultur och marknadschef, Atea
         • Catarina Paulson head of sustainability på Alfa Laval
         • Kajsa Nylander, hållbarhetsansvarig sortiment och inköp, Systembolaget

         I samarbete med: Atea

         Nya krav från ägarna - så kommer de att se ut

         Kraven från investerare och ägare ökar konstant. Möt experterna och hör dem berätta hur de ser på utvecklingen och vad ägare kommer att förvänta sig av sina bolag de närmsta åren. 

         • Anna Ryott, ordförande på Summa Equity
         • Magnus Emfel, WWF 
         • Maria Mähl, Head of Nordics, Arabesque
         • Karin Svensson, Sida
         • Moderator: Lotta Edling, Dagens industri & Bonnier News

         Aktuell Hållbarhet och Dagens industri

         Innovation och hållbar förnyelse - en strategisk utmaning för styrelsen.

         Innovations- och hållbarhetsfrågor är många gånger avgörande för ett företags fortlevnad och väntas öka i betydelse framöver. Att hantera båda kan vara svårt då innovation hänger ihop med risk och hållbarhet med ansvarstagande. Utmaningen framöver ligger därmed i att få styrelsen att både vara innovationsdriven och agera hållbart. Vad krävs, vad gör de styrelser som lyckas och vad finns det för barriärer? Vilka exempel på verktyg och metoder för innovativt och hållbarhetsfrämjande styrelsearbete finns att tillgå? 

         • Johan Kuylenstierna, vice ordförande Klimatpolitiska Rådet
         • Marie Ehrling, styrelseordförande Telia Company
         • Jessica Stark, vd Styrelseakademin Stockholm
         • Thomas von Koch, VD EQT,
         • Sara Öhrvall, Styrelseledamot Vinnova, SEB Chief Digital, Customer Experience and Communication 
         • Moderator: Mikolaj Norek,  Forum for Innovation Management (FIM)

         I Samarbete med: Vinnova

         Workshop: Hur ska akademin förbereda de som ska leda framtidens affärsliv och näringsliv?

         Vilken kompetens och vilka färdigheter behöver morgondagens ledare för att kunna förstå och lösa stora samhällsutmaningar, samtidigt som de ska leverera positivt resultat? Vilka behov ser företag? Hur ser akademin på kompetensbehovet?

         På detta seminarium diskuteras framtidens kompetensbehov och hur näringslivet och akademin i större utsträckning bör samverka för att säkra den kompetens som krävs.
         • Fredrik Andersson, rektor, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
          Susanne Arvidsson, docent, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
          Nyamko Sabuni, hållbarhetschef, ÅF
          Rosman Jahja, Vice President Corporate Responsibility, Trelleborg AB

         I Samarbete med: Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

         Lokalbyte

         Cirkulära affärsmodeller - så händer det

         Ökad lönsamhet och minskad miljöpåverkan. Allt fler företag vittnar om vinsterna med cirkulära affärsmodeller. Hör Sveriges främsta experter och pionjärer berätta hur den cirkulära omställningen och hur den kan ske också på ditt företag

         • Per-Anders Enkvist, grundare och vd, Material Economics
         • Ola Degerfors, vd och grundare på Hygglo
         • Maria Wetterstrand, vd, Miltton purpose
         • Lars Lindén, koncernchef, Ragn-sells

         Vad kännetecknar en hållbar ledare?

         Ledare som prisats för sitt hållbara ledarskap delar med sig av sina erfarenheter. Vad kännetecknar ledare som bidrar till en positiv transformation av samhället och samtidigt driver lönsamma verksamheter?

         • Karin Bodin, vd Polarbröd
         • Eva Karlsson, vd Houdini Sportswear

         Så kan AI och big data förbättra företagens arbete med social hållbarhet

         Georg Kell har varit med och grundat UN Global Compact och arbetar i dag med att utveckla AI och big data för att mäta företags arbete med social hållbarhet och mänskliga rättigheter. Områden som enligt Georg Kell länge har varit svaga länkar för företag som vill vara hållbara. 

         • Georg Kell, fd CEO på UN Global Compact och ordförande på Arabesque.

         Mingel

         Bekräftade talare

         Anna Ryott
         Ordförande Summa Equity

         Läs mer

         Georg Kell
         Ordförande, Arabesque

         Läs mer

         Maria Gårdlund
         vd och seniorkonsult, Sweco

         Läs mer

         Marie Ehrling
         Styrelseordförande Telia Company

         Läs mer

         Lauri Rosendahl
         vd, Nasdaq Nordic

         Läs mer

         Jenny Larsson
         Vice vd, ABB

         Läs mer

         Andreas Gyllenhammar
         Sustainability Manager, Sweco

         Läs mer

         Thomas von Koch
         vd, EQT

         Läs mer

         Jessica Stark
         vd Styrelseakademin Stockholm

         Läs mer

         Sara Öhrvall
         Styrelseledamot Vinnova. SEB Chief Digital, Customer Experience and Communication

         Läs mer

         Daniel Ljungstig
         vd, 3DVerkstan Nordic

         Läs mer

         Karin Stenmar
         Chef Hållbarhet, Folksamgruppen

         Läs mer

         Filipo Veglio
         Managing director, WBCSD

         Läs mer

         Felicia Reuterswärd
         Sustainable manager, H&M Sweden

         Läs mer

         Maria Wetterstrand
         vd Miltton Purpose

         Läs mer

         Anna Joelsson
         Teknologie doktor i energisystem, Sweco

         Läs mer

         Johan Kuylenstierna
         Vice ordförande Klimatpolitiska Rådet

         Läs mer

         Alastair Carruth
         Expert inom cirkulär ekonomi, Sweco

         Läs mer

         Kaj Török
         Informations- och hållbarhetschef, Max Hamburgerrestauranger

         Läs mer

         Louise Köning
         Hållbarhetschef

         Läs mer

         Ulrika Modéer
         Assisterande generalsekreterare och chef för externa relationer och påverkansarbete, UNDP

         Läs mer

         Barakat Ghebrehawariat
         VD på Demokrateam

         Läs mer

         Sofia Skoog
         Chef finansiering och partnerskap, Rädda Barnen

         Läs mer

         Karin Bodin
         vd Polarbröd

         Läs mer

         Anna Augustson
         Hållbarhetsstrateg, Telia

         Läs mer

         Daniel Stattin
         Rådgivare, PWC

         Läs mer

         Anna Rogermark
         Chef för hållbarhet, juridik och HR, Apoteket

         Läs mer

         Sussi Kvart
         Ledamot i styrelseakademien

         Läs mer

         Madeleine Bergrahm
         Hållbarhetschef Norden, HP

         Läs mer

         Sara Renström
         Doktorand, användarcentrerad design för hållbar utveckling

         Läs mer

         Jens Henriksson
         vd Folksam

         Läs mer

         Helena Nordin
         Hållbarhetschef, Advania Sverige

         Läs mer

         Mikael Nordlander
         R&D Portfolio manager, Industry Decarbonisation

         Läs mer

         Lin Lerpold
         Professor vid MISUM, Handelshögskolan i Stockholm

         Läs mer

         Emma Ringström
         Hållbarhetschef, Nouryon (AkzoNobel Specialty Chemicals)

         Läs mer

         Magnus Nydén
         Global chefsforskare, Nouryon (AkzoNobel Specialty Chemicals)

         Läs mer

         Magnus Wikström
         CTO, Billerud Korsnäs

         Läs mer

         Åsa Sandberg
         Hållbarhets- och samhällskommunikatör, Coop

         Läs mer

         Nyamko Sabuni
         Hållbarhetschef, ÅF

         Läs mer

         Kajsa Nylander
         Hållbarhetsansvarig sortiment och inköp, Systembolaget

         Läs mer

         Daniel Antonsson
         Channel & Diversity Manager, HP

         Läs mer

         Susanne Arvidsson
         Docent, Lunds universitet

         Läs mer

         Magnus Sallbring
         Kultur och marknadschef, Atea

         Läs mer

         Jakob Kiefer
         Regeringens ambassadör för hållbart företagande

         Läs mer

         Nina Eklund
         Generalsekreterare Hagainitiativet

         Läs mer

         Sophie Nachemsson Ekwall
         PhD Stockholm School of Economics

         Läs mer

         Catarina Paulson
         Head of sustainability på Alfa Lava

         Läs mer

         Jenny Nilsson
         Talesperson klimatkompensation, Vi-skogen

         Läs mer

         Magnus Emfel
         Talesperson hållbar ekonomi, WWF

         Läs mer

         Lars Lindén
         Koncernchef, Ragn-sells

         Läs mer

         Hans Kreisel
         Koncernchef Skellefteå Kraft

         Läs mer

         Bli partner – en affärsmöjlighet för ditt företag

         Ta chansen att delta som partner och utställare och träffa alla deltagare under Hållbart Näringsliv. Som partner kan ditt företag/organisation på ett tydligt sätt presentera er kompetens, era produkter, era verktyg eller goda exempel för besökarna. Läs mer om våra partnerpaket här, eller kontakta partneransvarig Norah Miller eller Jenny Elmqvist för att höra mer om dina möjligheter att bidra till långsiktig hållbarhet i näringslivet.  

         Kontakta oss

         Susanna Ullman
         susanna.ullman@bbm.bonnier.se

         Projektledare
         +46 72 562 64 71

         Daniel Boman
         daniel.boman@bbm.bonnier.se

         Programproducent
         +46 72 202 64 71 

         Jon Röhne
         jon.rohne@aktuellhallbarhet.se

         Programproducent
         +46 72 544 64 71

         Norah Miller
         norah.miller@bbm.bonnier.se

         Partneransvarig
         +46 73 852 19 61

         Catrin Offerman
         catrin.offerman@aktuellhallbarhet.se

         Partner-/programproducent,
         +46 70 191 94 00

         Jenny Elmqvist
         jenny.elmqvist@bbm.bonnier.se

         Partneransvarig,
         +46 70 090 37 69

         Nyheter och beslutsunderlag – direkt i din inkorg

         Signa upp dig på vårt nyhetsbrev. Varje tisdag får du de viktigaste och mest lästa nyheterna om hållbarhetsarbete med lönsamhetsperspektiv. Från Di och Aktuell Hållbarhets redaktioner.

         Anmäl dig här.