Hållbarhetsnätverket

Det professionella nätverket för hållbarhetsansvariga i näringslivet

Aktuell Hållbarhet startar nu ett professionellt yrkesnätverk för hållbarhetsansvariga i mellanstora- och stora företag.

Hållbarhetschefens roll har aldrig varit så komplex och utmanande som idag. Omvärlden förändras snabbt, hållbarhetsfrågorna ska integreras i många olika funktioner och bidra till företagets affärer eller samhällsuppdrag. För att effektivitetskraven och hållbarhetskraven ska gå hand i hand, blir det nödvändigt att hantera det operativa och det strategiska hållbarhetsarbetet framgångsrikt. Nätverket ger dig möjlighet att få nya kunskaper, nya kontakter, lyfta blicken och få ett utifrånperspektiv på de egna interna problemställningarna.

Hållbarhetsnätverket ger dig:  

 • Initierad unik omvärldsbevakning om hållbarhetsagendan för företag.
 • Inspiration från andra branscher och personer hur man har hanterat operativa och strategiska utmaningar samt kan arbeta med att integrera hållbarhetsfrågorna i affären/verksamheten.
 • Utrymme att diskutera och lösa konkreta utmaningar som du och din organisation står inför.   
 • Ökad kompetens och förståelse för hur dina utmaningar kan hanteras, genom en särskild samtalsmetodik som appliceras.
 • Möjlighet att skapa starka och långsiktiga relationer till andra i liknande befattning.
 • Nya affärsrelationer.

Vi vänder oss till dig som har: Strategiskt ansvar för hållbarhet, minst 5 års erfarenhet av ledningssammanhang och gärna ansvar för budget och personal.

Vid sammansättning av en nätverksgrupp tas hänsyn till medlemmarnas nuvarande tjänst och tidigare erfarenhet för att utbytet ska bli på en hög professionell nivå.

Ansök om medlemskap här >>

-----------------
Aktuell Hållbarhet är den ledande kunskaps- och medieaktören inom hållbarhet.
Vi kommunicerar dagligen med forskare, ledande politiker och beslutsfattare inom EU, FN och andra viktiga instanser. Vi förser vi runt 100 000 yrkesverksamma personer runt om i Sverige med nyheter, utbildningar, konferenser och oberoende analyser och guider som gör att var och en kan fatta kloka beslut i omställningen till ett hållbart samhälle.

Mer information

Nätverkets struktur och koncept

 • Fysiska möten 6 halvdagar/år. Oftast förmiddagar kl. 08:30-13:00.
 • Gruppmedlemmarna bestämmer tillsammans mötesdatum samt intressanta teman med god framförhållning.
 •  Fyra veckor före varje möte skickas kallelse ut.
 • Mötena sker i DN-skrapan eller centralt i Stockholm.
 • Mötena leds av kompetenta facilitatorer med relevant befattningserfarenhet. Föredragshållare gör inslag när gruppen väljer det. Mötesreferat skickas ut efter varje tillfälle.
 • Max 18 deltagare i gruppen.
 • Deltagarna i gruppen har en vetorätt att säga nej till en ny kandidat som vill delta i gruppen.

 • Metodik för nätverket

  Nätverksgruppens medlemmar bestämmer gruppens strategiska
  ambition och ämnen för varje träff.  

  En styrd rundabordsdiskussion efter en specifik metodik ger alla gruppmedlemmar möjlighet att få nätverksgruppens input på aktuella utmaningar, och i utvalda case fördjupas diskussioner och medlemmar coachar och stöttar varandra. 

  Nätverksträffarna präglas av hög förtrolighet och ömsesidig respekt.

  Gruppmedlemmarna bestämmer tillsammans intressanta teman med god framförhållning.

  Ämnen som gruppen kan tänkas fokusera på:

 • Ledarskap och integration av hållbarhetsstrategi i organisationen - uppåt, inåt och nedåt.
 • Affärsmässig argumentation för olika typer av hållbarhetsåtgärder - införsäljning upp och in i organisationen.
 • Rapportering och redovisning i praktiken - interna processer och extern kommunikation 
 • Strategi och målsättning
 • Innovation
 • Etik och svåra ställningstagande 
 • Media och krishantering
 • Kontakt

  Norah Miller
  norah.miller@bbm.bonnier.se

  Partneransvarig
  +46 73 852 19 61

  Catrin Offerman
  catrin.offerman@aktuellhallbarhet.se

  Partner-/programproducent,
  +46 70 191 94 00

  Renée Nyblæus
  renee.nyblaeus@aktuellhallbarhet.se

  Ansvarig Hållbarhetsnätverket
   +46 (0)73 558 65 64

  Fredrik Gustavsson
  fredrik.gustavsson@bonniernews.se

  Ansvarig Hållbarhetsrapporten
  +46 70 160 32 51

  Susanna Ullman
  susanna.ullman@bbm.bonnier.se

  Deltagaransvarig,
  +46 72 562 64 71

  Jenny Elmqvist
  jenny.elmqvist@bbm.bonnier.se

  Partneransvarig,
  +46 70 090 37 69